Maailman muutos ja Suomi  -  Afrikka: mahdollisuuksien maanosa

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Afrikan näkymien arviointia
Mahdollisuuksien maanosa

Globalisaation eteneminen Aasian jättiläiset: Kiina, Intia ja muut Afrikka: mahdollisuuksien maanosa Latinalainen Amerikka Kamppailu raaka-aineista ja vesivaroista Ilmastonmuutokseen varautuminen ”Uusi maailmanjärjestys”: kansainvälistä yhteistyötä ja valtakamppailua

Afrikka on pidetty mahdollisuuksien maanosana, mutta
odotukset pikaisesta noususta eivät ole toteutuneet.
Huolimatta monen maan runsaista raaka-ainevaroista
 ja ahkerasta, keski-iältään nuoresta työvoimasta ei
laajoja tuotantoketjuja ole yleensä saatu toimimaan
kovin tehokkaasti eikä sisäpoliittisia taisteluja
laantumaan. Ulkomaisten sijoittajien kiinnostus
kasvaa afrikkalaisten raaka-aineiden kysynnän
lisääntymisen myötä, mutta talouden rakenteen
tulisi myös monipuolistua. Siitäkin on jo merkkejä.
Erityisen tärkeää on, että Afrikan unioni ja monet
alueelliset järjestöt ovat kasvavassa määrin
tehostaneet kriisinhallintatoimiaan ja puuttuneet
tarvittaessa myös jäsenmaidensa sisäisiin asioihin.
Tosin resurssien puute haittaa edelleen
tätä toimintaa.
Alkuun Pääjakso

Edellinen Seuraava