Maailman muutos ja Suomi  -  Afrikka: mahdollisuuksien maanosa

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Afrikan näkymien arviointia
Suuria alueellisia eroja

Globalisaation eteneminen Aasian jättiläiset: Kiina, Intia ja muut Afrikka: mahdollisuuksien maanosa Latinalainen Amerikka Kamppailu raaka-aineista ja vesivaroista Ilmastonmuutokseen varautuminen ”Uusi maailmanjärjestys”: kansainvälistä yhteistyötä ja valtakamppailua

Afrikan maiden tulevaisuuden näkymät poikkeavat toisistaan lähinnä sen mukaan, millä alueilla on raaka-ainevaroja ja missä on pahoja vesiongelmia. Saharan alue jakaa Afrikan myös näissä suhteissa selvästi kahteen osaan. Sahara on osa erittäin köyhää ja poliittisesti epävakaata vyöhykettä, kun taas eteläisen Afrikan taloudelliset ja poliittisen vakauden näkymät ovat huomattavasti paremmat.

Toisaalta kriisit ovat muuttaneet luonnettaan ja maantieteellisiä painopisteitä.
Vaikka Keski-Afrikka on raaka-ainevaroiltaan rikasta aluetta, se tulee
säilymään pitkään kriisivyöhykkeenä, sillä yhteiskuntarakenne
on hauras ja valtioiden rajat kiistanalaisia.

Alkuun Pääjakso

Edellinen Seuraava