Maailman muutos ja Suomi  -  Afrikka: mahdollisuuksien maanosa

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Raaka-aineita maailmanmarkkinoille
Öljyä ja timantteja

Globalisaation eteneminen Aasian jättiläiset: Kiina, Intia ja muut Afrikka: mahdollisuuksien maanosa Latinalainen Amerikka Kamppailu raaka-aineista ja vesivaroista Ilmastonmuutokseen varautuminen ”Uusi maailmanjärjestys”: kansainvälistä yhteistyötä ja valtakamppailua

Öljyn tuotantoalueita ovat ensi sijassa Angola, Nigeria, Algeria ja Libya, mutta myös Sudan ja Egypti ovat kasvattaneet öljyntuotantoaan, ja pienempiä tuottajia on runsaasti Länsi- ja Keski-Afrikan rannikoilla, erityisesti Guineanlahdella. Afrikan maiden yhteenlasketut öljyvarat ovat arviolta 10 prosenttia koko maailman varannoista. Tuotanto on nykyisin noin 13 prosenttia maailman tuotannosta, samalla kun oman kulutuksen osuus on vain neljä prosenttia. Yhdysvallat ja Kiina ovat tärkeimmät Afrikan öljyn kuluttajat.

Maailmanmarkkinoiden timanteista tuodaan 46 prosenttia
Afrikasta, missä suurimmat tuottajat ovat Botswana 35:n,
Kongo 34:n ja Etelä-Afrikka 17 prosentin osuudella. Kullan
tuotannossa Afrikalla on 21 prosentin osuus, ja siellä suurimmat
tuottajat ovat Etelä-Afrikka, Chana ja Tanzania. Namibia ja
Niger kuuluvat maailman tärkeimpiin uraanin tuottajiin.

Alkuun Pääjakso

Edellinen Seuraava