Maailman muutos ja Suomi  -  Afrikka: mahdollisuuksien maanosa

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Keski-Afrikan kriisialueet
Kolonialismin raskas perintö

Globalisaation eteneminen Aasian jättiläiset: Kiina, Intia ja muut Afrikka: mahdollisuuksien maanosa Latinalainen Amerikka Kamppailu raaka-aineista ja vesivaroista Ilmastonmuutokseen varautuminen ”Uusi maailmanjärjestys”: kansainvälistä yhteistyötä ja valtakamppailua

Belgian Kongo oli viime vuosisadalla jatkuvien kriisien näyttämö. Siihen
tärkeänä syynä ovat olleet runsaat mineraalivarat, joita ulkomaiset
sijoittajat ovat pyrkineet saamaan haltuunsa keinoista välittämättä.
Belgian siirtomaavallan jäljiltä yhteiskuntarakenne oli hyvin alkeellinen
 ja hajanainen, joten jatkuville valtataisteluille oli suotuisat edellytykset.

Myös muut Belgian entiset Keski-Afrikan siirtomaat Ruanda ja
Burundi ovat kokeneet kovia. Valtioiden väliset ja sisäiset
hallinnolliset rajat halkovat heimojen asuinalueita, jolloin
levottomuudet leviävät helposti myös rajojen yli.

Alkuun Pääjakso

Edellinen Seuraava