Maailman muutos ja Suomi  -  Afrikka: mahdollisuuksien maanosa

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Eteläisen Afrikan tilanteen vakiintuminen
Zimbabwe sekasorrossa

Globalisaation eteneminen Aasian jättiläiset: Kiina, Intia ja muut Afrikka: mahdollisuuksien maanosa Latinalainen Amerikka Kamppailu raaka-aineista ja vesivaroista Ilmastonmuutokseen varautuminen ”Uusi maailmanjärjestys”: kansainvälistä yhteistyötä ja valtakamppailua

Eteläisen Afrikan maista pahimmat kehityksen takaiskut koettiin Zimbabwessa,
missä valkoisen hallituksen rotuerottelupolitiikan päättymisen jälkeen valtaan
noussut diktatorinen johtaja Robert Mugabe apulaisineen saattoi maan
talouden sekasortoon. Naapurimaat, Etelä-Afrikka mukaan luettuna, ovat
olleet haluttomia puuttumaan Zimbabwen sisäpolitiikkaan, joka vasta pitkän
ajan kuluessa on hieman vakiintunut ja suoranainen nälänhätä on saatu päättymään.

Portugalin entiset siirtomaat Angola ja Mosambik ovat raskaiden vapautus-
 ja sisällissotien jäljiltä vähitellen toipuneet, mutta niiden väestön
elintaso on edelleen matalalla. Angolan öljyrikkaudet ovat kylläkin
houkutelleet ulkomaisia sijoittajia.

Alkuun Pääjakso

Edellinen Seuraava