Maailman muutos ja Suomi  -  Afrikka: mahdollisuuksien maanosa

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Eteläisen Afrikan tilanteen vakiintuminen
Asevoimille rauhanturvatehtävä

Globalisaation eteneminen Aasian jättiläiset: Kiina, Intia ja muut Afrikka: mahdollisuuksien maanosa Latinalainen Amerikka Kamppailu raaka-aineista ja vesivaroista Ilmastonmuutokseen varautuminen ”Uusi maailmanjärjestys”: kansainvälistä yhteistyötä ja valtakamppailua

Etelä-Afrikan vahvoja asevoimia alettiin 1990-luvulla
sopeuttaa rotusorron, sissisotien ja interventioiden
päättymisen myötä rauhalliseen kehitykseen.
Vallanjako mustien ja valkoisten sotilaiden kesken
onnistui hyvin, ja asevoimat tyytyivät poliittisen
johdon määräysvaltaan. Armeijan päätehtäväksi
alettiin nähdä valmistautuminen rauhanturvaamiseen,
joskin pitkien etäisyyksien vuoksi sitä ei ole voitu
käyttää kovin tehokkaasti Keski- ja Länsi-Afrikassa
jatkuneiden väkivaltaisten kriisien hallintaan.
Alkuun Pääjakso

Edellinen Seuraava