Maailman muutos ja Suomi  -  Afrikka: mahdollisuuksien maanosa

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Afrikan historialliset taustat ja maantieteelliset piirteet
Pohjois-Afrikka

Globalisaation eteneminen Aasian jättiläiset: Kiina, Intia ja muut Afrikka: mahdollisuuksien maanosa Latinalainen Amerikka Kamppailu raaka-aineista ja vesivaroista Ilmastonmuutokseen varautuminen ”Uusi maailmanjärjestys”: kansainvälistä yhteistyötä ja valtakamppailua

Historiansa puolesta Saharan pohjoispuolinen Afrikka liittyy enemmän
Välimeren piiriin ja Euroopan kehitykseen kuin mustan Afrikan yhteyteen.
Pohjois-Afrikka oli kaksi vuosituhatta sitten ollut pitkään Rooman
 imperiumin osa, minkä jälkeen se kuului arabikulttuurin ja Ottomaanien
valtakunnan piiriin, kunnes joutui 1800-luvulla eurooppalaisten
siirtomaaherruuden alaiseksi. Vapautuminen siirtomaavallasta
toisen maailmansodan jälkeen oli useille Pohjois-Afrikan maille,
ennen kaikkea Algerialle, vaivalloista ja väkivallan sävyttämää.
Alkuun Pääjakso

Edellinen Seuraava