Maailman muutos ja Suomi  -  Aasian jättiläiset: Kiina, Intia ja muut

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Turvallisuuspoliittiset näkymät Aasiassa
Länsimaiden vaikutus heikkenee

Globalisaation eteneminen Aasian jättiläiset: Kiina, Intia ja muut Afrikka: mahdollisuuksien maanosa Latinalainen Amerikka Kamppailu raaka-aineista ja vesivaroista Ilmastonmuutokseen varautuminen ”Uusi maailmanjärjestys”: kansainvälistä yhteistyötä ja valtakamppailua

Tulevaisuuden näkymät viittaavat siihen, että länsimailla ei enää ole voimia tehdä Aasiassa aseellisia interventioita, joten niiden on konfliktien ja kriisien hallinnassa siirrettävä painopistettä siviilimäisiin toimiin ja lisättävä yhteistyötä kriisialueiden läheisten valtioiden kanssa. Aasiassa kasvaa koko ajan samantapainen ajattelu, jota viime vuosisadan alussa Yhdysvalloissa kuvasti ns. Monroen oppi ”Amerikka amerikkalaisille”. Suuressa osassa
Aasiaa ei suvaita länsimaiden interventioita tai
muita kolonialismiin viittaavia toimia kuin korkeintaan
taktisista syistä lähinnä rajoitettaessa Iranin, Kiinan
tai Intian valtapyrkimyksiä.

Tähän liittyy myös kulttuurien välinen kilpailu, jossa
länsimaiden yksinvapauksia korostava ajattelu
joutuu väistymään aasialaisen, kollektiivista
toimintaa suosivan elämäntavan tieltä.
Kehitys ei ole suoraviivaista, vaan esimerkiksi
viestintäteknologian kehitys parhaillaan suosii
yksilöiden sananvapautta ja levittää länsimaista
demokratiakäsitystä.

Alkuun Pääjakso

Edellinen Seuraava