Maailman muutos ja Suomi  -  Aasian jättiläiset: Kiina, Intia ja muut

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Turvallisuuspoliittiset näkymät Aasiassa
Kiina järjestyksenpitäjänä

Globalisaation eteneminen Aasian jättiläiset: Kiina, Intia ja muut Afrikka: mahdollisuuksien maanosa Latinalainen Amerikka Kamppailu raaka-aineista ja vesivaroista Ilmastonmuutokseen varautuminen ”Uusi maailmanjärjestys”: kansainvälistä yhteistyötä ja valtakamppailua

Kiina on pyrkinyt hyviin taloussuhteisiin kaikkien naapurimaidensa kanssa,
samalla se ylläpitää turvallisuuspoliittista tasapainotilannetta.
Tukemalla muiden lähinnä hylkiövaltioiksi tuomitsemia Pohjois-
Koreaa ja Myanmaria sekä epävakaata mutta tärkeää
ydinasevaltiota Pakistania Kiina esiintyy myös järjestyksen-
pitäjänä lähialueillaan ja ennen kaikkea pyrkii estämään
joutumisensa tiukan saartorenkaan sisään, jos
turvallisuuspoliittinen tilanne Aasiassa alkaisi kiristyä.

Kiina on jatkanut tukeaan, Myanmarille eli
Burmalle, jota monet pitävät hylkiövaltiona.
Sillä on kuitenkin runsaat luonnonvarat,
joten Kiina tällöin vaalii sekä taloudellisia
etujaan että alueellisen tasapainon
säilymistä.

Alkuun Pääjakso

Edellinen Seuraava