Maailman muutos ja Suomi  -  Aasian jättiläiset: Kiina, Intia ja muut

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Intian kohoaminen haastajaksi
Asevoimien modernisointi

Globalisaation eteneminen Aasian jättiläiset: Kiina, Intia ja muut Afrikka: mahdollisuuksien maanosa Latinalainen Amerikka Kamppailu raaka-aineista ja vesivaroista Ilmastonmuutokseen varautuminen ”Uusi maailmanjärjestys”: kansainvälistä yhteistyötä ja valtakamppailua

Intia on pyrkinyt parin vuosikymmenen ajan määrätietoisesti
kehittämään asevoimiaan, jotka kärsivät 1950-luvulla karvaan
tappion rajasodassa Kiinaa vastaan. Toisaalta pahimpana
sotilaallisena vastustajaan Intia pitää yhä Pakistania, jonka
kanssa on jatkunut kiista Kashmirin hallinnasta. Asevoimien
modernisointi on kohdistunut erityisesti meri- ja ilmavoimiin
niin, että Intia hallitsee hyvin pitkien rannikoidensa ja laajojen
merialueidensa turvallisuustilanteen. Intia on myös ydinasevalta,
vaikkakin ydinaseista on aiheutunut kitkaa ulkomaansuhteisiin.
Intian ydinaseet ovat tarkoitetut tasapainottamaan
Kiinan ja Pakistanin ydinasevoimia sekä lisäämään
painoarvoa kansainvälisessä politiikassa.
Alkuun Pääjakso

Edellinen Seuraava