Maailman muutos ja Suomi  -  Aasian jättiläiset: Kiina, Intia ja muut

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Aasian nousu
Kiina ja Intia kilpailijoita

Globalisaation eteneminen Aasian jättiläiset: Kiina, Intia ja muut Afrikka: mahdollisuuksien maanosa Latinalainen Amerikka Kamppailu raaka-aineista ja vesivaroista Ilmastonmuutokseen varautuminen ”Uusi maailmanjärjestys”: kansainvälistä yhteistyötä ja valtakamppailua

Turvallisuuspoliittisessa tarkastelussa Aasiasta erottuu useita
toistensa kanssa kilpailevia maita tai maaryhmiä. Kiina ja
Intia ovat maanosan ”jättiläiset”, sillä niiden yhteenlaskettu
asukasluku, noin 2,4 miljardia ihmistä, on kaksi kolmasosaa
Aasian väkiluvusta (3,6 miljardia) ja yli kolmasosa koko
maailman väkiluvusta (6,8 miljardia).

Kiinan ja Intian välillä on vallinnut kilpailutilanne, jonka
puitteissa Kiina on tukenut Intian vastapuolta Pakistania,
kun taas Intia pyrkii tukemaan Kiinan eteläisiä naapureita
ja muodostamaan myös Keski-Aasiassa vastavoimaa
Kiinalle. Kiinan ja Intian poliittiset ja taloussuhteet ovat
1950-luvun erimielisyyksien jälkeen olleet yleensä hyvät,
mutta viime vuosina kilpailuasetelma on jälleen kiristynyt.

Alkuun Pääjakso

Edellinen Seuraava