Maailman muutos ja Suomi  -  Globalisaation eteneminen

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Maailman uudet voimakeskukset
Aasian voimistuva talous

Globalisaation eteneminen Aasian jättiläiset: Kiina, Intia ja muut Afrikka: mahdollisuuksien maanosa Latinalainen Amerikka Kamppailu raaka-aineista ja vesivaroista Ilmastonmuutokseen varautuminen ”Uusi maailmanjärjestys”: kansainvälistä yhteistyötä ja valtakamppailua

Maantieteellisin perustein voidaan uudeksi voimakeskukseksi
nimetä Aasia, missä asuu yhteensä 3,6 miljardia ihmistä,
siis yli puolet koko maailman väkiluvusta (6,8 mrd).
Aasian voimakeskuksena on 1,3 miljardin asukkaan
Kiina. Myös Intiassa on yli miljardi asukasta. Monien
Aasian maiden taloudellinen voima on viime vuosina
kasvanut selvästi nopeammin kuin maailmantalous
keskimäärin, ja tämä kehitys heijastuu myös poliittisen
vallan kasvuun.

Laajan, Aasian ja Tyynen meren alueen kattavan
talousyhteistyön järjestönä on APEC. Lisäksi
Kaakkois-Aasian mailla on yhä tiivistyvää yhteistyötä
ASEAN-järjestön puitteissa.

Alkuun Pääjakso

Edellinen