Maailman muutos ja Suomi  -  Globalisaation eteneminen

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Globaali media ja viestintäverkot
Media viihteellistyy

Globalisaation eteneminen Aasian jättiläiset: Kiina, Intia ja muut Afrikka: mahdollisuuksien maanosa Latinalainen Amerikka Kamppailu raaka-aineista ja vesivaroista Ilmastonmuutokseen varautuminen ”Uusi maailmanjärjestys”: kansainvälistä yhteistyötä ja valtakamppailua

Tiedon saatavuuden parantuminen antaa yhteiskunnalliselle
demokratiakehitykselle suotuisat olosuhteet, joskaan se ei välttämättä
 johda demokratian lisääntymiseen ainakaan lyhyellä aikavälillä. Nopean
mutta entistä viihteellisemmän sähköisen median kehitys
syrjäyttää perinteistä lehdistöä ja kirjallisuutta, joka on
tarjonnut taustoitettuja uutisia ja perusteltuja, asioiden
syvempään pohdiskeluun kannustavia mielipiteitä.
Samalla propaganda kehittyy yhä enemmän
asenteiden muuttamiseen pyrkiväksi
piilovaikuttamiseksi, jolloin sitä on
vaikea erottaa monin eri keinoin
levitettävän viihteen ja
uutistarjonnan seasta.
Alkuun Pääjakso

Edellinen Seuraava