Maailman muutos ja Suomi  -  Globalisaation eteneminen

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Globaali media ja viestintäverkot
Internetin uudet palvelut

Globalisaation eteneminen Aasian jättiläiset: Kiina, Intia ja muut Afrikka: mahdollisuuksien maanosa Latinalainen Amerikka Kamppailu raaka-aineista ja vesivaroista Ilmastonmuutokseen varautuminen ”Uusi maailmanjärjestys”: kansainvälistä yhteistyötä ja valtakamppailua

Internetin uudet palvelut ovat tuoneet lisää tietoverkkojen käyttäjiä mutta
myös muuttaneet tiedonvälityksen luonnetta entistä pirstaleisemmaksi ja
enemmän ihmisten arkipäiväisiin kokemuksiin keskittyväksi. Tiedon
hallinta ei ole nykyisin mahdollista edes suurvalloille, vaan
uutiset ja mielipiteet leviävät usein hyvin satunnaisesti ja
muuntuen samalla arvaamattomasti. Toisaalta
informaatiota varastoituu vaikeasti valvottavalla
tavalla sekä tietopankkeihin että verkoissa liikkuvaksi,
ja vapaasti tuotettujen tietojen oikeellisuuden
varmistaminen on samalla hankaloitunut.

Globaalit tietoverkot muuttavat maailman-
kuvaa, mutta kukaan ei tunnu tietävän,
mitä vaikutuksia sillä lopulta on. Kulttuurien
ja muodin maailmanlaajuisen saman-
kaltaistumisen ohella myös erilaiset
vähemmistökulttuurit pääsevät entistä paremmin
esille. Samalla paranevat kansalaisjärjestöjen
mahdollisuudet tuoda edustamiaan asioita
yleiseen tietoisuuteen, vaikka niiden sanoma
saattaa myös hukkua tiedon tulvaan.

Alkuun Pääjakso

Edellinen Seuraava