Maailman muutos ja Suomi  -  Globalisaation eteneminen

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Kansainväliset organisaatiot
Yhdistyneet kansakunnat

Globalisaation eteneminen Aasian jättiläiset: Kiina, Intia ja muut Afrikka: mahdollisuuksien maanosa Latinalainen Amerikka Kamppailu raaka-aineista ja vesivaroista Ilmastonmuutokseen varautuminen ”Uusi maailmanjärjestys”: kansainvälistä yhteistyötä ja valtakamppailua

YK toimii vuonna 1945 laaditun peruskirjansa mukaisesti
lähtökohdiltaan toisen maailmansodan voittajien
hallitsemana maailmanjärjestönä. Tämä on näkynyt
erityisesti turvallisuusneuvoston työssä. Sen kokoonpanon
ja toimintatapojen uudistamiseksi maailmantilanteen
muutosta vastaavaksi on tehty monia ehdotuksia,
mutta ne eivät ole toistaiseksi menestyneet.

Irakin konfliktin kärjistyessä syksystä 2002 alkaen
Yhdysvallat uhkasi YK:ta syrjäytymisellä, jos
amerikkalaisten kantoja ei paremmin oteta
huomioon. Kun useat liittolaismaatkin
asettuivat vastustamaan valtuuksien
antamisesta hyökkäykselle Irakiin,
Yhdysvallat toteutti sen lopulta ilman
YK:n myötävaikutusta. Vasta kun
Yhdysvaltojen vaikeudet Irakin miehityksen
jatkuessa kasvoivat, YK sai jälleen lisää
arvostusta myös amerikkalaisten silmissä.

Alkuun Pääjakso

Edellinen Seuraava