Maailman muutos ja Suomi  -  Globalisaation eteneminen

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Maailmantalous 2000-luvun alussa
Maailman talouden instituutiot

Globalisaation eteneminen Aasian jättiläiset: Kiina, Intia ja muut Afrikka: mahdollisuuksien maanosa Latinalainen Amerikka Kamppailu raaka-aineista ja vesivaroista Ilmastonmuutokseen varautuminen ”Uusi maailmanjärjestys”: kansainvälistä yhteistyötä ja valtakamppailua

Maailman kauppajärjestö (WTO), joka perustettiin toisen maailmansodan jälkeen
vallinneen Gatt-järjestelmän tilalle vuonna 1995, on toiminut
neuvottelufoorumina sääntöjen luomiseksi maailmankaupalle.
 WTO:ssa on jäseninä yli 150 valtiota, jotka ovat sopineet yhteisistä
normeista tasapuolisuuden ja vastavuoroisuuden pohjalta.
Ongelmaksi on muodostunut maataloustuotteiden saaminen
näiden järjestelyiden piiriin.

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF), Maailmanpankki ja monet muut
maailmantalouden kannalta tärkeät järjestöt jatkoivat uuden
vuosituhannen alussa toimintaansa yhä toisen maailmansodan
jälkeen kehittyneillä periaatteilla. Paineet niiden uudistamiseen
kuitenkin kasvoivat, kun Aasian ja Etelä-Amerikan voimistuvien
maiden taloudet kasvoivat nopeasti.

Alkuun Pääjakso

Edellinen Seuraava