Maailman muutos ja Suomi  -  Globalisaation eteneminen

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Maailmantalous 2000-luvun alussa
Taloudelliset voimasuhteet

Globalisaation eteneminen Aasian jättiläiset: Kiina, Intia ja muut Afrikka: mahdollisuuksien maanosa Latinalainen Amerikka Kamppailu raaka-aineista ja vesivaroista Ilmastonmuutokseen varautuminen ”Uusi maailmanjärjestys”: kansainvälistä yhteistyötä ja valtakamppailua

Taloudellisten voimasuhteiden muutos oli kuitenkin jo käynnistynyt ja läntisen ryhmittymän suhteellinen voima heikkenemässä. Silti maailman varallisuudesta Yhdysvaltojen kansalaisilla oli vielä noin
35 prosentin ja eurooppalaisilla 30 prosentin osuus, jos laskuperusteena
käytettiin virallisia valuuttakursseja. Ostovoiman perusteella
arvioituna johtavien talousmahtien bruttokansantuoteosuudet
olivat 2000-luvun alkuvuosina seuraavat: Yhdysvalloilla ja
EU:lla molemmilla noin 22 prosentin osuus, Kiinalla 11 ja
Japanilla 8 prosenttia. Muilla mailla yhteensä oli vajaan
40 prosentin osuus kokonaistuotannosta.

Yhdysvallat oli tuotantokyvyltään EU:n kanssa
suunnilleen samalla tasolla huolimatta pienemmästä
väestömäärästään. Kiinan, Venäjän ja muiden
”kehittyvien talouksien” kasvu oli voimakasta,
mutta lähtötason alhaisuuden vuoksi ne eivät
vielä uhanneet vakiintuneita talousmahteja.

Alkuun Pääjakso

Edellinen Seuraava