Maailman muutos ja Suomi  -  Globalisaation eteneminen

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Maailmantalous 2000-luvun alussa
”Globalisaation kulta-aika”

Globalisaation eteneminen Aasian jättiläiset: Kiina, Intia ja muut Afrikka: mahdollisuuksien maanosa Latinalainen Amerikka Kamppailu raaka-aineista ja vesivaroista Ilmastonmuutokseen varautuminen ”Uusi maailmanjärjestys”: kansainvälistä yhteistyötä ja valtakamppailua

Kylmän sodan päättymistä seurannutta vuosikymmentä on sanottu
”globalisaation kulta-ajaksi” siinä mielessä, että vapaiden markkinoiden
alue laajeni maailmalla nopeasti ja parantuneet kulku- ja viestintäyhteydet
mahdollistivat ihmisten, tavaroiden ja pääoman liikkeet maasta ja
maanosasta toiseen ilman suuria viiveitä. Vallitsi yleisesti luottamus tämän
kehityksen jatkumiseen. Keskustelua käytiin globalisaation eduista ja
haitoista kuten myös hyötyjistä ja häviäjistä, mutta ilmiön vaikuttavuutta
ei sinänsä epäilty.
Alkuun Pääjakso

Seuraava