YHDYSVALLAT JA ”SOTA TERRORISMIA VASTAAN”   -   Lähi-idän ja eteläisen Aasian tilannekehitys

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Turkin tärkeä asema
Kurdikysymys

 

Kurdistanin alue pysyi 2000-luvun
alkuvuosina verraten vakaana,
mutta vuodesta 2007 Turkin
asevoimien ja kurdikapinallisten
välillä on jälleen käyty taisteluja.
Kurdialueiden eteläosissa on ollut
vakavia kiistoja öljyvarojen omis-
tuksesta, jolloin myös Turkki on
pyrkinyt pitämään huolta eduistaan.
Yhdysvallat on rauhoitellut näitä
 kiistoja.

Turkilla on myös mittavat vesivarat
suurten jokien latvoilla. Erimielisyyksiä
on syntynyt alajuoksun valtioiden
kanssa jokien patoamisesta, eikä
vesiongelma ole suinkaan
helpottumassa.

Edellinen Seuraava