YHDYSVALLAT JA ”SOTA TERRORISMIA VASTAAN”   -   Lähi-idän ja eteläisen Aasian tilannekehitys

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Turkin tärkeä asema
Laaja vaikutusalue

 

Turkki on pyrkinyt palauttamaan entistä
 historiallista vaikutusvaltaansa Lähi-idän
ja Keski-Aasian alueille. Tässä suhteessa sille
eduksi ovat useat keskiaasialaiset sukulaiskansat
ja alueen hyvä tuntemus. Turkin strateginen
arvo Yhdysvaltojen kannalta kasvoi, mutta
siihen liittyi myös paljon epävarmuustekijöitä.
Turkki ei sallinut käyttää aluettaan
hyökkäykseen Irakia vastaan keväällä 2003.

Edellinen Seuraava