YHDYSVALLAT JA ”SOTA TERRORISMIA VASTAAN”   -   Lähi-idän ja eteläisen Aasian tilannekehitys

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Iran Persianlahden tilanteen osana
Iranin geopoliittinen asema

 

Iranin tärkeä geostrateginen asema,
mittavat energiavarat ja suhteellisen
suuri väestö tekevät maasta merkittävän
tekijän Lähi-idän ja Lounais-Aasian tilanne-
kehitykseen. Vanhoilliset ja uudistusmieliset
voimat ovat kamppailleet vallasta melko
tasaväkisesti, mutta Yhdysvaltojen esittämät
uhkailut ovat vahvistaneet vanhoillisten
asemaa ja lisänneet uudistuksia ajaneiden
ryhmittymien kansallismielisyyttä. Toisaalta
Iran on saanut teknis-taloudellista tukea
Venäjältä ja eräistä EU-maista sekä Kiinasta.

Edellinen Seuraava