YHDYSVALLAT JA ”SOTA TERRORISMIA VASTAAN”   -   Lähi-idän ja eteläisen Aasian tilannekehitys

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Laaja konfliktivyöhyke eteläisessä Aasiassa
Turvallisuuspoliittinen keskinäisriippuvuus

 

Välimerestä Kaakkois-Aasiaan ulottuvaa
laajaa vyöhykettä oli aiheellista tarkastella
yhtenäisenä konfliktialueena, sillä energia-
kysymykset, muslimimaailman sisäiset
ongelmat ja Yhdysvaltojen interventiot
sitovat noita alueita turvallisuuspoliittisesti
keskinäisriippuvuuteen joko liittolaisina tai
vastustajina.

Edellinen Seuraava