YHDYSVALLAT JA ”SOTA TERRORISMIA VASTAAN”   -   Irakin sota vuodesta 2003

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

sodan vaikutukset Yhdysvaltojen asemaan ja Lähi-idäSSÄ
Vaikutukset maailman voimasuhteisiin

 

Irakin kriisistä ja sodasta aiheutuneisiin poliittisiin vaurioihin on
liitettävä myös läntiselle liittojärjestelmälle koituneet
ongelmat. Sotilasliitto Naton rakoilu kriisin kärjistyessä
oli kaikkien nähtävillä, ja kokemuksia käytettiin
perusteluna tarpeelle kehittää EU:lle yhteistä
puolustusta. Varsinkin vanhoissa EU:n ydinmaissa
Ranskassa ja Saksassa vahvistui pyrkimys suurempaan
riippumattomuuteen Yhdysvalloista, vaikka unionin
piiriin jäi asiasta vielä merkittäviä erimielisyyksiä.

Useat amerikkalaiset asiantuntijat ovat kiinnittäneet
lisäksi huomiota siihen, että Yhdysvaltojen voimavarojen
ja mielenkiinnon sitoutuessa Irakiin ja Afganistaniin Kiina
ja Venäjä ovat kyenneet kasvattamaan vaikutus-
valtaansa maailmassa ja aivan erityisesti Keski-
Aasiassa. Tähän liittyy kiihtyvä kilpailu maailman
energiavaroista, eikä amerikkalaisten ylivoimaisella
aseistuksella enää hallita tilanteen kehitystä Aasiassa.

Edellinen