YHDYSVALLAT JA ”SOTA TERRORISMIA VASTAAN”   -   Irakin sota vuodesta 2003

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

sodan vaikutukset Yhdysvaltojen asemaan ja Lähi-idäSSÄ
Taistelut hiljenivät

 

Yhdysvallat oli kasvattanut joukkojen määrää Irakissa vuodesta
2007 lähtien ja luovuttanut vastuuta maakuntien turvallisuudesta
Irakin shiia-johtoiselle hallitukselle. Maan läntiset osat alkoivat
rauhoittua, ja myös Bagdadin turvallisuustilanne parani
vuoden 2008 kuluessa.

Tilanteen vakiintumiseen vaikuttivat monet tekijät.
Näistä tärkein oli Irakin keskenään taistelleiden
ryhmittymien pääseminen hiljaiseen sopuun
alueidensa rajanvedosta ja hallinnasta.
Väestöryhmien alueilta olivat vähemmistöt
jo lähes poistuneet, joten ”etninen puhdistus”
oli käytännössä tapahtunut. Kotimaassa oli yli
kaksi miljoonaa sisäistä pakolaista sekä kaksi
miljoonaa ihmistä paennut ulkomaille. Lisäksi
tilanteen vakiintumiseen vaikutti Irakin hallituksen
lupaus asettaa Yhdysvaltojen joukkojen
poistumiselle aikataulu.

Edellinen Seuraava