YHDYSVALLAT JA ”SOTA TERRORISMIA VASTAAN”   -   Irakin sota vuodesta 2003

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Irakin sodan tappiot ja kustannukset
Sodan kokonaiskustannukset

 

Irakin sodan kustannuksiin Yhdysvallat on budjettivaroista
käyttänyt rahaa noin 900 miljardia dollaria, mikä ylittää
Vietnamin sodan kulut. Tuohonkaan summaan ei ole
sisällytetty kaikkia sodasta aiheutuvia menoja. Pelkästään
140 000 sotilaan ylläpito Irakissa maksoi vuonna 2008 lähes
12 miljardia dollaria kuukaudessa. Sodan arvioidut
kokonaiskustannukset Yhdysvalloille ovat kohonneet
3 000 – 4 000 miljardin dollarin suuruusluokkaan, kun
mukaan on laskettu suoranaisten toimintamenojen
lisäksi haavoittuneiden hoitokulut ja veteraanien
korvaukset sekä kaluston uusimistarpeet ja
heijastusvaikutukset talouteen. Liittolaiset ovat
maksaneet omia sotakulujaan kymmeniä miljardeja
dollareita, minkä lisäksi tulevat kansainvälisten järjestöjen
avustukset Irakin jälleenrakennukselle.

Edellinen Seuraava