4.2 Terrori-iskut Yhdysvaltoihin ja reaktiot syksyllä 2001

4.2.1 Terrori-iskut New Yorkiin ja Washingtoniin
11.9. 2001

Uuden vuosituhannen alun maailmanpolitiikkaa syvästi ravisteleva kriisi alkoi muslimifundamentalistien terrori-iskuista New Yorkiin ja Washingtoniin 11. syyskuuta 2001. Tuhoisa hyökkäys tehtiin kaapatuilla matkustajakoneilla, jotka ohjattiin päin rakennuksia, jolloin lähes 3 000 ihmistä sai surmansa.

Yhdysvallat yllätettiin
Vaikka presidentti Bushin hallinto joutui yllätetyksi ja aluksi suuren hämmingin valtaan, vastatoimia ryhdyttiin pian johtamaan sotilaallisena operaationa. Puolustusministeri Donald Rumsfeld sai presidentiltä tehtävän mobilisoida riittävästi asevoimaa sotatoimia varten. Järkyttyneet amerikkalaiset lupasivat tukensa hallitukselle ja sen päättämille toimenpiteille terroristeja ja heidän tukijoitaan vastaan.

Laatikko: Terrori-iskut 11.9.2001 (smm4laat4211
Laatikko: Syyskuun 2001 terrorihyökkäyksen tekijät (smm4laat4212)


4.2.2 Reaktiot terrori-iskuihin Yhdysvalloissa ja ulkomailla
Sota terrorismia vastaan

Yhdysvaltojen presidentti julisti ”sodan terrorismia vastaan” ja kokosi sen käymiseen suuren liittokunnan. Yhdysvaltojen johtamat toimet käynnistyivät heti globaalissa puitteissa, sillä vastustajakin toimi maailmanlaajuisesti. Kuitenkin asevoimien toiminta alkuvaiheessa painottui lounaiseen ja eteläiseen Aasiaan, missä tiedettiin islamististen terrorijärjestöjen pitävän tukikohtiaan.

Al-Qaida
Syylliseksi syyskuun 2001 terrori-iskuihin nimettiin pian Osama bin Laden ja häntä avustaneiden arabien ylläpitämä organisaatio al-Qaida, joka tuolloin käytti pääasiallisena tukialueenaan Afganistania. Järjestöä syytettiin myös osallisuudesta moniin aikaisempiin terroritekoihin, ennen kaikkea Keniassa ja Tansaniassa vuonna 1998 Yhdysvaltojen lähetystöjä vastaan tehtyihin iskuihin.

Kansainvälinen tuki
Yhdysvallat sai YK:ssa helposti hyväksytyksi päätöslauselman, jossa tuomittiin terroriteot, vahvistettiin oikeus itsepuolustukseen ja kehotettiin YK:n jäsenmaita toimintaan terrorismia vastaan. YK:lle ei kuitenkaan suotu mitään käytännön operatiivisia johtamisvaltuuksia. Monet muutkin kansainväliset organisaatiot antoivat tukensa terrorisminvastaiselle toiminnalle.

Naton reaktiot
Sotilasliitto Nato julisti Yhdysvaltoihin tehdyn terrori-iskun hyökkäysteoksi, joka laukaisi keskinäisen avunantomekanismin ensi kertaa liiton historiassa. Käytännössä sotilaallinen toiminta jäi lähes kokonaan amerikkalaisten vastuulle.

Terrorismin vastainen sota pani alulle kehityksen, jonka puitteissa amerikkalaisia joukkoja lähetettiin toimintaan eri puolille maailmaa, ennen kaikkea Lähi-itään ja Keski-Aasiaan mutta lisääntyvästi myös Kaakkois-Aasiaan.

Sisäisen turvallisuuden tehostaminen
Kotimaan turvallisuuden tehostaminen sai Yhdysvalloissa heti terrori-iskujen jälkeen runsaasti varoja, ja myös lainsäädännöllä tehostettiin toimintaa. Väestön kriisitunnelmaa lietsoi myös pernaruttobakteereita levittäneiden kirjeiden ilmaantuminen useiden virastojen ja lehtitalojen postin joukkoon. Tekijää tai edes epäiltyjä ei pitkään aikaan saatu selville, vaikka liittovaltion poliisi organisoi erittäin laajan tutkinnan.

Laatikko: Osama bin Laden ja al-Qaida (smm4laat4221)
Laatikko: YK:n terrorismin vastaiset päätökset syksyllä 1999 (smm4laat4222)
Laatikko: Naton tuki Yhdysvalloille syksyllä 2001 (smm4laat4223)
Laatikko: Asevoimien vahventaminen Yhdysvalloissa syksyn 2001 jälkeen (smm4laat4224)
Laatikko: Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden tehostaminen syksyllä 2001 (smm4laat4225)
Laatikko: Pernaruttokirjeet Yhdysvalloissa syksyllä 2001 (smm4laat4226)
Laatikko: ”Terrorismin vastaisen sodan” alkuvaiheet (smm4laat4227)


4.2.3 Hyökkäys Afganistaniin ja taliban-hallinnon kukistuminen
Joukkoja Lähi-itään

Syyskuun 2001 puolenvälin aikoihin Yhdysvallat aloitti joukkojen keskityksen Lähi-itään ja Intian valtamerelle ja ryhtyi entistä voimakkaammin painostamaan Afganistanissa valtaa pitäneitä talibaneja lopettamaan tukensa al-Qaidalle.
Afganistanissa oli sodittu keväällä 1978 tapahtuneesta marxilaisesta vallankaappauksesta ja joulukuussa 1979 alkaneesta Neuvostoliiton miehityksestä lähtien. Neuvostoliiton vetäydyttyä vuonna 1989 sisällissota jatkui, kunnes etelästä Pakistanin puolelta tulleet talibanit 1990-luvun puolivälin jälkeen saivat haltuunsa suurimman osan Afganistania ja vakiinnuttivat valtansa pääkaupungissa Kabulissa.

Hyökkäys Afganistaniin
Taliban-hallinnon kieltäydyttyä luovuttamasta Osama bin Ladenia ja muita al-Qaidan johtohenkilöitä Yhdysvaltojen joukot aloittivat 7. lokakuuta 2001 hyökkäyksen Afganistaniin. Päämääräksi asetettiin talibanien ja heidän suojeluksessaan toimineen al-Qaida -järjestön kukistaminen ja korvaaminen yhteistyöhaluisella hallituksella.

Sotatoimet alkoivat ilmapommituksilla ja erikoisjoukkojen toimilla. Amerikkalaisten tukena oli pienehköjä englantilaisia osastoja ja myöhemmin monia muitakin liittolaisia.

Talibanit väistyivät
Maataisteluja käytiin lähinnä Afganistanin pohjoisosista tulleiden Pohjoisen liiton joukkojen ja talibanien välillä. Talibanien vetäydyttyä Kabulista ja muista maan keski- ja pohjoisosien kaupungeista taistelut jatkuivat eteläisessä Afganistanissa. Joulukuun puolivälissä Taliban-hallinto oli kukistunut, mutta sen kannattajia väistyi vuorille ja Pakistanin puolelle valmistautumaan sissisodan jatkamiseen.

Uusi hallitus Afganistaniin
Afganistanin tilapäisen hallituksen pääministeriksi nimitettiin Hamid Karzai, joka sai Yhdysvaltojen ja yleensäkin lännen tuen. Uutta hallitusta avustamaan järjestyksenpidossa ja jälleenrakennuksessa perustettiin YK:n valtuutuksella kansainvälinen rauhanturvajoukko ISAF. Se keskittyi aluksi toimintaan Kabulin alueella eikä osallistunut taisteluihin.
Yhdysvaltojen sodan tärkeäksi päämääräksi ilmoittama Osama bin Ladenin ja hänen lähimpien apulaistensa ja liittolaistensa eliminoiminen jäi saavuttamatta, eikä ollut myöskään varmuutta sodan pikaisesta päättymisestä. Toisaalta vastarinta uutta hallitusta kohtaan pysyi parin vuoden ajan heikkona.

Laatikko: Yhdysvaltojen hyökkäys Afganistaniin syksyllä 2001 (smm4laat4231)
Laatikko: Ketä olivat talibanit? (smm4laat4232
Laatikko: Taliban-hallinnon korvaaminen lännen tukemalla hallituksella (smm4laat4233)
Laatikko: Vastarintaliikkeiden toiminta Afganistanissa vuodesta 2002 (smm4laat4234)
Laatikko: YK:n valtuuttama vakautusoperaatio ISAF (smm4laat4235)


4.2.4 Bushin oppi: Sota terrorismia vastaan
Bushin puhe

Presidentti George W. Bush piti kongressissa tammikuun 2002 lopulla puheen, jossa hän selvitti terrorisminvastaisen sodan käymisen periaatteita. Hänen mukaansa Yhdysvalloilla oli päämääränä tuhota terroristien harjoitusleirit ja tuoda terroristit oikeuden eteen sekä toisaalta estää terroristeja ja valtioita, jotka pyrkivät hankkimaan kemiallisia, biologisia tai ydinaseita, uhkaamasta Yhdysvaltoja ja maailmaa.

Bush sanoi Irakin, Iranin ja Pohjois-Korean muodostavan maailmanrauhaa uhkaavan “pahuuden akselin”, eikä Yhdysvallat sallisi noiden ”roistovaltioiden” uhkaavan muita joukkotuhoaseillaan. Hän lupasi jatkaa rohkeaa toimintaa vaaroja vastaan, sillä ”meidän velvollisuutemme ja etuoikeutemme on taistella vapauden puolesta.”

”Hyvän puolesta pahaa vastaan”
Myös budjetissa presidentin ilmoituksen mukaan tuli näkyä selvästi kansakunnan turvallisuudesta huolehtiminen. Sille asetettiin kolme tavoitetta: “Me voitamme tämän sodan, suojaamme kotimaamme ja elvytämme taloutemme.” Koko puhetta leimasi vahva ideologinen julistus, doktriini, jonka puitteissa ei ollut sijaa kompromisseille. Hallituksen toistaman käsityksen mukaan taistelua käytiin ”hyvän puolesta pahaa vastaan”, ja siksi se tultaisiin voittamaan. Yleisesti arvioitiin, että amerikkalainen patriotismi oli nyt muuttumassa nationalismiksi, ja se ei miellyttänyt monia vanhoja Amerikan ystäviä.

Terrorismin vastaisen sodan periaatteet
Syksyllä 2002 Yhdysvaltojen sotilasstrateginen oppi sai myös virallisesti tunnustetun hyökkäyksellisen leiman. Kylmän sodan aikana toiminutta ”patoamisen” oppia ei enää pidetty pätevänä estämään uusia uhkia. Kongressin vahvistamassa doktriinissa sanottiin, ettei terroristeja voi pelottaa uhkaamalla massiivisella vastaiskulla, koska heidän verkostoillaan ei ollut kiinteää tukialuetta eikä puolustettavana kansakuntaa tai kansalaisia. Terrorismin vastaisen sodan keinovalikoimaan lisättiin “ennaltaehkäisy”, mikä tarkoitti ennakoivaa hyökkäystä sinne, missä ehkä vasta suunniteltiin pahoja tekoja Yhdysvaltojen vastaan. Myös keinot kovenivat, kun perusteluna käytettiin vastustajan rikollisuutta ja pahuutta.

Laatikko: Presidentti Bushin puhe kansakunnan tilasta tammikuussa 2002 (smm4laat4241)
Laatikko: Yhdysvaltojen liittolaissuhteet vuonna 2002 (smm4laat4242)
Laatikko: Yhdysvaltojen strateginen oppi vuonna 2002 (smm4laat4243)
Laatikko: Terrorismin vastaisen sodan koventuneet keinot (smm4laat4244)


4.2.5 Talouden näkymät 2000-luvun alussa
Takaiskuja taloudessa

Yhdysvaltojen talouden kehitys 2000-luvun alussa oli monien odotuksia hitaampaa. Siihen vaikuttivat syyskuun 2001 terrori-iskujen aiheuttamat tappiot lentoliikenteelle, öljyn hinnan nousu sekä eräiden suurten yritysten konkurssit ja kirjanpitoepäselvyydet. Tällä kaikella oli voimakkaita negatiivisia heijastusvaikutuksia koko maailman talousnäkymiin.

Poliittiset paineet
Poliittiset paineet presidentti Bushia vastaan kasvoivat, ja vaadittiin pontevia toimia taloustilanteen korjaamiseksi. Lehdistössä esitettyyn kritiikkiin sisältyi myös ehdotuksia tehdä talouden piristämiseksi jotain näyttävää ulkopolitiikan alalla. Esimerkiksi nopea, voitollinen sota Irakia vastaan oli siltä kannalta tervetullut.

Hyökätäänkö Irakiin?
Tuotiin esille myös vaaroja, joita taloudelle koituisi kohoavien öljynhintojen ja suurten sotakustannusten vuoksi. Mahdollisen hyökkäyksen Irakia vastaan arvioitiin maksavan noin 80 miljardia dollaria, eikä kustannusten jakajiksi ollut tiedossa paljonkaan liittolaisia. Persianlahden sodasta 1991 aiheutuneista 60 miljardin dollarin kustannuksista Saudi-Arabia, Japani ja Saksa maksoivat 80 prosentin osuuden, mutta nyt ne kieltäytyivät vastaavanlaisesta rahoituksesta.

Laatikko: Syyskuun terrori-iskujen vaikutukset Yhdysvaltojen ja maailman talouteen (smm4laat4251)

 


Kirjallisuutta: Stefan Aust – Cordt Schnibben (toim.), 11. syyskuuta. Dokumentti terrori-iskusta (Karisto, Hämeenlinna 2002); Strategic Survey 2001/2002 (IISS 2002); The Military Balance 2002-2003 (IISS 2002); Pekka Visuri, Maailmanpolitiikan muutos ja Suomi. Arvio syksyn 2001 terrori-iskujen vaikutuksista (EVA, Helsinki 2002); Bob Woodward, Bush at War (Shimon & Schuster, New York 2002).
Internetissä: http://fi.wikipedia.org/wiki/Syyskuun_11._päivän_iskut , http://www2.hs.fi/extrat/tuoreet/terrorihyokkays20010917.asp , http://www.september11news.com/ , http://en.wikipedia.org/wiki/September_11_attacks ,
http://en.wikipedia.org/wiki/War_in_Afghanistan_(2001%E2%80%93present) , http://en.wikipedia.org/wiki/Bush_Doctrine , http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/nsc/nss/2002/index.html

 
[SULJE] [TULOSTA SIVU]