YHDYSVALLAT JA ”SOTA TERRORISMIA VASTAAN”   -   Yhdysvallat maailmanmahtina

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Keskustelu Yhdysvalloissa maailmantilanteen näkymistä
Geopoliittiset tekijät

 

Esille nostettiin myös geopoliittiset
tekijät, jotka ovat ennenkin olleet
suurvaltapolitiikan käyttöaineena.
Uudessa tilanteessa keskeiseen
asemaan maailmanpolitiikassa oli
nousemassa Lähi-itä ja Keski-Aasia,
koska siellä sijaitsee yli kaksi kolmasosaa
 maailman öljyperäisistä energiavaroista
ja se on myös suurten sivilisaatioiden
tai kulttuurien kohtauspaikka. Näytti
siltä, että maailmanpolitiikan tärkein
konfliktialue tulisi olemaan tuolla
“uudella maailmanmittakaavan
Balkanilla”, johon suurvaltojen
intressit kohdistuivat.

Edellinen