YHDYSVALLAT JA ”SOTA TERRORISMIA VASTAAN”   -   Yhdysvallat maailmanmahtina

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Talouskehitys Yhdysvalloissa kylmän sodan jälkeen
Globaalitalous

 Kylmän sodan päättymisellä oli koko maailmantalouden nousuun
myönteinen vaikutus, ja markkinoiden vapautuminen yhdessä
parantuneiden kuljetus- ja viestintäyhteyksien kanssa mahdollisti
”globaalitalouden”. Tähän liittyen myös amerikkalaista
teollisuustuotantoa siirtyi halvempien kustannusten maihin ja
ns. perinteistä teollisuutta lopetettiin suuressa määrin.
Laajentuva palveluala korvasi kuitenkin toistaiseksi
teollisten työpaikkojen menetykset.

Edellinen Seuraava