YHDYSVALLAT JA ”SOTA TERRORISMIA VASTAAN”   -   Yhdysvallat maailmanmahtina

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Yhdysvaltojen valta-asema kylmän sodan päätyttyä
Väestökehitys

 


Väestökehitys on ollut talouden kannalta
edelleen suotuisaa, sillä ikäjakautumaltaan
väestö on pysynyt maahanmuuton ja
suuren syntyvyyden vuoksi nuorena
verrattuna kilpailijamaihin. Viime vuosina
on alettu kiinnittää huomiota siihen,
että anglosaksinen tai yleensäkin
eurooppalaisperäinen väestö
suhteellisesti heikkenee taustaltaan
latinalaisamerikkalaiseen tai aasialais-
peräiseen verrattuna.

Edellinen Seuraava