EUROOPAN TURVALLISUUSPOLIITTINEN KEHITYS 1990-LUVULLA  - Venäjän ja sen lähialueiden kehitys

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Entiset neuvostotasavallat Keski-Aasiassa
Runsaat luonnonvarat , pahoja vesiongelmia

 

Keski-Aasian entiset neuvostotasavallat taantuivat taloudellisesti 1990-luvulla, vaikka niistä monilla on ollut runsaat luonnonvarat. Yhteistä niille oli yhteiskunnallinen epävakaus, joskin avoimilta sodilta säästyttiin. Alueen pahimpia ongelmia on yhä ympäristön pilaantuminen, joka näkyvimmin on tullut ilmi Aral-järven kuivumisena. Poliittista jännitystä maiden välillä aiheutti luonnonvarojen epätasainen jakautuminen.

Edellinen