EUROOPAN TURVALLISUUSPOLIITTINEN KEHITYS 1990-LUVULLA  - Venäjän ja sen lähialueiden kehitys

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Kaukasian alueen poliittinen kehitys
Kaukasia pysyi levottomana

 

Georgiassa jatkuivat sekä sisäiset poliittiset valtakamppailut että kapinoivien maakuntien, Abhasian ja Etelä-Ossetian, irtautumisyritykset. Georgian hallitus joutui vetämään joukkonsa pois niiden alueilta, ja myös muilla raja-alueilla sen kyky ylläpitää hallintoa ja järjestystä oli käytännössä vähäistä. Sekä Pohjois- että Etelä-Kaukasia pysyivät levottomana ja epävakaana alueena koko 1990-luvun, mistä seurasi myös taloudellisia ongelmia ja väestön elintason lasku. 

Edellinen Seuraava