EUROOPAN TURVALLISUUSPOLIITTINEN KEHITYS 1990-LUVULLA  - Venäjän ja sen lähialueiden kehitys

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Ukraina
Ukraina pysyi puolueettomana

 

Ukrainan talousongelmat jatkuivat koko 1990-luvun, ja myös
poliittinen tilanne pysyi epävakaana. Siihen vaikutti tuntuvasti
maan länsi- ja itäosien asukkaiden etninen ja kielellinen
erilaisuus. Itäosat suuntautuivat vahvasti Venäjään,
samalla kun länsiosissa vaadittiin yhteyksien lisäämistä
Länsi-Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin. Vaikka aluksi
Ukraina oli ilmoittanut pysyvänsä puolueettomana,
maan virallisen linjauksen mukaan yhteyksiä Natoon
alettiin vahvistaa ja tavoitteeksi asetettiin pääsy
sotilasliiton jäseneksi. Kansan enemmistö ei kuitenkaan
Nato-jäsenyyttä kannattanut.

Edellinen Seuraava