EUROOPAN TURVALLISUUSPOLIITTINEN KEHITYS 1990-LUVULLA  - Venäjän ja sen lähialueiden kehitys

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Venäjän asevoimat
Määrärahojen puute

 

Vuonna 1996 Venäjän asevoimissa oli 1,3 miljoonaa
 sotilasta, joista asevelvollisia oli noin 380000.
Parhaiten varustettuja ja koulutettuja joukkoja
oli keskitetty Kaukasian suunnalle. Huolimatta
edelleen runsaasta sotavarustuksesta joukkojen
toimintakyvyssä oli pahoja puutteita, sillä määrä-
rahojen puutteen vuoksi ei suuria harjoituksia enää
järjestetty ja sotilaat keskittyivät lähinnä varuskuntien
arkipäiväisiin ylläpitotehtäviin.

Edellinen Seuraava