EUROOPAN TURVALLISUUSPOLIITTINEN KEHITYS 1990-LUVULLA  - Venäjän ja sen lähialueiden kehitys

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Venäjän talous 1990-luvulla
Talouden raju heikentyminen

 

Erityisen vaikeaa oli eläkeläisillä, joiden elintaso romahti rahan arvon heikkenemisen
myötä. Myös valtion laaja virkamieskunta, esimerkiksi upseerit ja poliisit, huomasi
palkkojensa ostovoiman katoavan, mistä seurauksena oli pätevimmän
aineksen siirtyminen yksityisten yritysten palvelukseen ja jopa rikollisuuden piiriin.
On arvioitu, että kansan keskiansiot putosivat ostovoimaltaan vuodesta 1998
alkaen viidessä vuodessa alle puoleen. Samalla tuloerot kasvoivat merkittävästi.

Tähän liittyi terveydenhoitojärjestelmän romahdus, mistä edelleen seurasi
voimakas kuolleisuuden kasvu ja väkiluvun aleneminen. Venäjän talous oli
1990-puolivälissä kaikkiaan syvän sekasorron ja laman kourissa. Tilanne alkoi
kuitenkin hieman vakiintua parin vuoden aikana, jolloin myös inflaatiota
saatiin hillityksi. Vuonna 1997 talous kasvoi jo yhden prosentin verran.

Edellinen Seuraava