EUROOPAN TURVALLISUUSPOLIITTINEN KEHITYS 1990-LUVULLA  - Venäjän ja sen lähialueiden kehitys

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Venäjän talous 1990-luvulla
Luopuminen hintojen säännöstelystä

 

Heti Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen tammikuussa 1992 Venäjällä lopetettiin
hintojen säännöstely, mikä johti rajuun inflaatioon ja talouskurimukseen.
 Sen myötä suurin osa kansasta nopeasti köyhtyi, kun taas hyvin pieni
osa rikastui nopeasti. Ruplan menettäessä jatkuvasti arvoaan
alettiin dollareita käyttää yleisesti maksuvälineenä
varsinkin kalliiden tuotteiden kaupassa. Samalla
arvotavaraa ja rahapääomia kulkeutui Venäjältä ulkomaille.

Talousuudistusta johti aluksi pääministeri Jegor Gaidar,
joka noudatti paljolti läntisten neuvonantajien ohjeita
sekä hintojen vapauttamisessa että valtion
omaisuuden yksityistämisessä. Ennustukset
talouden nopeasta vakiintumisesta eivät
toteutuneet, vaan seurauksena oli usean
vuoden kestänyt kaaostila, joka herätti myös
yhteiskunnallista levottomuutta. Tästä
ilmauksena oli myös kommunistipuolueen
kannatuksen voimakas kasvu, koska se
kannatti säännöstelyn palauttamista.

Edellinen Seuraava