EUROOPAN TURVALLISUUSPOLIITTINEN KEHITYS 1990-LUVULLA  - Venäjän ja sen lähialueiden kehitys

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Venäjän poliittisen järjestelmän ja yhteiskunnan kehitys
Parlamenttivaalit

 

Venäjän federaation parlamenttiin kuuluu kaksi kamaria, joista valtionduuma, ”alahuone”,
koostuu suoraan vaaleilla valituista kansanedustajista, kun taas liittoneuvostoon,
”ylähuoneeseen”, kuuluu edustajia hallinnollisilta alueilta.

Ensimmäisissä parlamenttivaaleissa joulukuussa 1993 puolueryhmittymien voimasuhteet
muodostuivat seuraaviksi: ”Nationalistit ja kommunistit” yhteensä 36 %, ”demokraatit”
30 %, ”keskusta” 24 % ja riippumattomat 10 %. Huomiota herätti erityisesti
Vladimir Zhirinovskin johtaman äärinationalistisen puolueen saama
25 prosentin kannatus, jolla se nousi duuman suurimaksi. Vuoden 1995
parlamenttivaaleissa puolueet ryhmittyivät uudelleen. Vanhaa pohjaa
edustivat lähinnä kommunistit 22 prosentin osuudella. Sekä pääministeri
Tshernomyrdinin kokoaman Kotimme Venäjä –puolueen että
kansallismielisen Zhirinovskin puolueen kannatus oli noin 10 prosenttia,
ja ”demokraatiset  puolueet” saivat alle 10 prosentin ääniosuuksia.

Edellinen Seuraava