EUROOPAN TURVALLISUUSPOLIITTINEN KEHITYS 1990-LUVULLA  - Venäjän ja sen lähialueiden kehitys

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Venäjän poliittisen järjestelmän ja yhteiskunnan kehitys
Poliittinen järjestelmä vakiintuu

 

Presidentti Boris Jeltsinin ja parlamentin välisen valtakamppailun ratkettua Jeltsinin
hyväksi lokakuussa 1993 alkoi poliittinen järjestelmä vähitellen vakiintua. Monipuolue-
järjestelmän mukaisissa parlamentin (duuman) vaaleissa oli aluksi monia puolueita,
mutta äänikynnyksen vuoksi useat pikkupuolueet karsiutuivat.

Uusi perustuslaki joulukuulta 1993 vahvisti presidentin asemaa. Poliittinen
järjestelmä rakennettiin ylimmän johdon osalta muistuttamaan lähinnä 
Yhdysvaltojen ja Ranskan mallia. Presidentillä on mahdollisuus
tarvittaessa hallita myös ilman parlamentin myötävaikutusta.
Presidentti toimii ulkopolitiikan johtajana ja asevoimien
ylipäällikkönä, ja hänellä on suoraan käytettävissään myös
laaja hallintokoneisto, ns. presidentinhallinto.

Edellinen Seuraava