EUROOPAN TURVALLISUUSPOLIITTINEN KEHITYS 1990-LUVULLA  - Venäjän ja sen lähialueiden kehitys

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Itsenäisten valtioiden yhteisö
Kansallisuuksien kirjo

 

Neuvostoliiton hajotessa vuoden 1991 lopussa Venäjän
federaation alueella asui 147 miljoonaa ihmistä,
Ukrainassa 52, Uzbekistanissa 22, Kazakstanissa 17 ja
Valko-Venäjällä 10 miljoonaa. Muut entiset neuvosto-
tasavallat olivat 4 – 7 miljoonan asukkaan valtioita.
Venäjän hallitseva asema näkyi myös taloudessa, sillä
sen BKT-osuus oli kaksi kolmasosaa koko IVY-alueen
tuotannosta. Kaikkiaan 60 miljoonaa ihmistä asui oman
kansallisuutensa muodostaman ”kotivaltion” ulko-
puolisissa entisissä neuvostotasavalloissa. Heistä pääosa,
 noin 25 miljoonaa, oli venäläisiä, jotka asuivat Venäjän
federaation rajojen ulkopuolella. Venäläisten osuus
oli suuri etenkin Kazakstanissa ja Kirgisiassa, joissa
”kantaväestön” osuus kokonaisväkiluvusta oli
noin puolet.

IVY ei pystynyt täysin estämään Neuvostoliiton
hajoamiseen liittyneitä rajaselkkauksia, mutta se
myötävaikutti kokonaistilanteen pysymiseen
hallinnassa niin, että Jugoslavian hajoamissotien
kaltaisilta vakavilta rajariidoilta lopulta vältyttiin.

Edellinen Seuraava