EUROOPAN TURVALLISUUSPOLIITTINEN KEHITYS 1990-LUVULLA  - Venäjän ja sen lähialueiden kehitys

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Itsenäisten valtioiden yhteisö
Rajojen määritys vaikeaa

 

Uusien, Neuvostoliitosta eronneiden valtioiden rajat sovittiin vedettävän
entisiä neuvostotasavaltojen rajoja myötäillen. Vaikeuksia syntyi siitä, että
uudet valtiot muodostettiin niissä asuvan pääkansallisuuden pohjalle, mutta
Neuvostoliiton aikaan kansallisuudet olivat jo voimakkaasti sekoittuneet,
eivätkä lähinnä Stalinin aikaan määritetyt hallinnolliset rajat vastanneet
kovinkaan hyvin kansallisuusrajoja. Pahimmat ongelmat rajojen
määrityksestä syntyivät Kaukasiassa ja Keski-Aasiassa. Neuvostoliiton
aikana muodostuneet taloudelliset rakenteet vaativat uusien valtioiden
rajat ylittävän talousyhteistyön jatkamista. Käytännössä kaikkien
IVY-maiden keskinäisten rajojen merkitseminen ja rajavalvonnan
aloittaminen viivästyi, joten esimerkiksi Venäjän ja Ukrainan välisen
pitkän rajan yli ihmiset ja tavarat kulkivat edelleen esteettä.

Edellinen Seuraava