EUROOPAN TURVALLISUUSPOLIITTINEN KEHITYS 1990-LUVULLA  - Venäjän ja sen lähialueiden kehitys

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Itsenäisten valtioiden yhteisö
IVY:n muodostaminen

 

Yhteisön muodostamisen tarkoituksena oli hallita
Neuvostoliiton hajoamista säätelemällä yhteisen
omaisuuden ja asevoimien jakoa sekä mahdollistamalla
taloudellisen yhteistyön jatkuminen. Valtioiden
itsenäisyyttä korostamalla haluttiin tehdä ero
Neuvostoliiton aikaan ja sen kiinteään keskus-
johtoisuuteen. IVY:lle ei luotu pysyviä johtamisrakenteita,
vaan yhteistyöasioita käsiteltiin lukuisissa komiteoissa ja
jäsenmaiden edustajien keskinäisissä neuvotteluissa.

Edellinen Seuraava