EUROOPAN TURVALLISUUSPOLIITTINEN KEHITYS 1990-LUVULLA  - Itäisen Keski-Euroopan kehitys

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Romania ja Bulgaria
Muutosvauhti aluksi hyvin hidasta

 

Romaniassa ja Bulgariassa yhteiskunnallinen ja talouden muutosvauhti oli aluksi hyvin
hidas, ja entiset kommunistit pysyivät vallassa 1990-luvun puoliväliin. Vielä
vuosikymmenen lopullakin uudistukset etenivät hitaasti, ja elintaso oli
muihin Euroopan maihin verrattuna matalalla tasolla. Vasta 2000-luvun
alkaessa poliittinen järjestelmä alkoi vakiintua, ja demokratiakehitys
voimistui. Entistä myönteisempään kehitykseen myötävaikutti 
Balkanin yleistilanteen rauhoittuminen Jugoslavian
hajoamissotien päätyttyä.

Edellinen Seuraava