EUROOPAN TURVALLISUUSPOLIITTINEN KEHITYS 1990-LUVULLA  - Itäisen Keski-Euroopan kehitys

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Baltian maat
Neuvostojoukkojen poistuminen

 

Neuvostoliiton jäljiltä oli Baltian maihin jäänyt 130000 sotilasta, joista
viimeiset poistuivat kesällä 1994. Sen jälkeenkin Viron ja Latvian suhteet
Venäjään pysyivät jännittyneinä. Siitä seurasi muun muassa Venäjän
toimet Baltian satamien ja kulkuyhteyksien käytön vähentämiseksi.
Taloussuhteet säilyivät kuitenkin verraten vilkkaina, joten Venäjän
valuuttaromahdus vuonna 1998 vaikutti haitallisesti myös
Baltian maiden talouteen.

Edellinen Seuraava