EUROOPAN TURVALLISUUSPOLIITTINEN KEHITYS 1990-LUVULLA  - Itäisen Keski-Euroopan kehitys

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Baltian maat
Talous kohti EU:ta

 

Talouskehitys oli Baltian maissa aluksi verraten hidasta mutta
alkoi parantua muutaman vuoden kuluessa. Siihen
vaikutti tiukka valuuttakurssipolitiikka, kun valuuttojen
arvo oli sidottu vastaamaan ulkomaisia valuuttavarantoja.
Myös verotuspolitiikka suosi investointeja ja yritystoimintaa.

Talouspolitiikassa Baltian maat suuntautuivat kohti
Euroopan unionia sekä alkoivat muokata taloutta ja
yhteiskuntaa jäsenyyskriteerien mukaisiksi. EU- jäsenyys
toteutui vuonna 2004.

Edellinen Seuraava