EUROOPAN TURVALLISUUSPOLIITTINEN KEHITYS 1990-LUVULLA  - Itäisen Keski-Euroopan kehitys

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Baltian maat
Kansalaisuuskysymys

 

Viron ja Latvian erityisongelmina olivat suuret venäjänkieliset vähemmistöt,
joille ei haluttu antaa täysiä kansalaisoikeuksia eikä edes kansalaisuutta ilman
monia ehtoja. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Virossa oli venäjänkielisiä
35 ja Latviassa 42 prosenttia väestön kokonaismäärästä. Baltian
maiden väestön ikääntyminen ja maastamuutto veivät
1990-luvulla väestörakennetta epäedulliseen suuntaan
ja pienensivät väkilukua.

Edellinen Seuraava