EUROOPAN TURVALLISUUSPOLIITTINEN KEHITYS 1990-LUVULLA  - Itäisen Keski-Euroopan kehitys

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Puola 1990-luvulla
Raju talousuudistus

 

Puolan erityisongelmana oli suuri velkamäärä läntisille
rahoittajille. Se oli vuonna 1989 noin 40 miljardia
US-dollaria. Toisaalta Puolan talous oli ollut  lujasti
sidoksissa Neuvostoliiton talouteen, mikä vaikutti
1990-luvulla edelleen haitallisesti talouden
rakenteeseen. Talousjärjestelmän uudistus aloitettiin
vuonna 1990 vapauttamalla hinnat, mistä
seurasi raju inflaatio. Se köyhdytti kansaa ja
synnytti laajalti tyytymättömyyttä uutta hallintoa
kohtaan. Vuosikymmenen lopulla suuri osa Puolan
taloudesta oli ulkomaalaisten omistuksessa,
muun muassa pankkitoiminnasta noin 75 prosenttia
läntisen pääoman hallinnassa.

Edellinen Seuraava