EUROOPAN TURVALLISUUSPOLIITTINEN KEHITYS 1990-LUVULLA  - Itäisen Keski-Euroopan kehitys

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Siirtymätaloudet
Poliittinen epävakaus jatkuu

 

Talousjärjestelmän muutoksen vaatimat uudistukset eivät yleensä ehtineet kohottaa
kansan elintasoa vielä 1990-luvulla, minkä vuoksi poliittinen epävakaus jatkui. Nuoret
ja hyvin koulutetut ihmiset muuttivat suurin joukoin työn perässä läntiseen Eurooppaan ja
Amerikkaan. Siirtymätaloudet kärsivät tuosta ”aivoviennistä”, vaikka ulkomailla
työskentelevät lähettivät rahaa kotimaihinsa. Yhteiskunnallisten levottomuuksien
estämiseksi ja muuttoliikkeen hillitsemiseksi tarvittiin Euroopan unionin ja muiden
kansainvälisten organisaatioiden apua.

Edellinen Seuraava