EUROOPAN TURVALLISUUSPOLIITTINEN KEHITYS 1990-LUVULLA  - Itäisen Keski-Euroopan kehitys

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Siirtymätaloudet
Kansainvälinen tuki

 

Kansainväliset organisaatiot tukivat siirtymätalouksia
lainoilla, avustuksilla ja koulutusohjelmilla. Toisaalta ne
asettivat myös tiukkoja ehtoja, jotka tuottivat osalle
väestöä suuria vaikeuksia. Talouden säännöstelyn ja
valtio-omistuksen purku lisäsi nopeasti työttömyyttä ja
kohotti hintatasoa, jolloin esimerkiksi eläkeläisten elintaso
vastaavasti laski. Verotulojen ehtyminen heikensi
yhteiskunnan mahdollisuuksia jatkaa väestön
tukitoimia, ja kannattamattomien teollisuuslaitosten
lopettaminen poisti niihin aikaisemmin liittyneen
työntekijöiden sosiaaliturvan.

Edellinen Seuraava