EUROOPAN TURVALLISUUSPOLIITTINEN KEHITYS 1990-LUVULLA  - Itäisen Keski-Euroopan kehitys

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Siirtymätaloudet
Muutos hankalaa

 

Talousjärjestelmän muutos sosialistisesta markkinataloudeksi seurasi
pääpiirtein samaa kaavaa, mutta kehityksen lähtökohdissa ja
nopeudessa oli  ”siirtymätalouksissa” suuria eroja. Puolassa maatalous
oli pysynyt paljolti pienviljelijävaltaisena ja Unkarissa yritystoimintaa
edistetty jo  kommunistihallituksen aikana, joten markkinatalouden
edellytykset olivat lähtökohtaisesti paremmat kuin esimerkiksi
Neuvostoliitosta itsenäistyneissä maissa. Muutos ei missään
tapahtunut kivuttomasti, vaan sen myötä monet ihmiset
joutuivat taloudellisiin vaikeuksiin, kun taas toiset saattoivat
rikastua hyvinkin  nopeasti. Talouden vapauttaminen toi
mukanaan myös monimuotoista rikollisuutta, sillä valvonta- ja
säätelyjärjestelmät eivät kehittyneet samassa tahdissa.

Edellinen Seuraava