EUROOPAN TURVALLISUUSPOLIITTINEN KEHITYS 1990-LUVULLA  - Itäisen Keski-Euroopan kehitys

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Demokratian vakiinnuttaminen
Demokratian vahvistaminen

 

Demokratian vakiintumista edistettiin Euroopan unionin ja Euroopan
turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön toimin. Niihin kuului lähinnä vaalien
tarkkailua ja demokraattisten instituutioiden tukemista. Myös lupaus
Euroopan unionin jäseneksipääsystä demokratian, oikeusvaltioperi-
aatteen ja markkinatalouden toteuduttua antoi itäisen Keski-Euroopan
maille aiheen edistää näiden edellyttämiä poliittisen
järjestelmän muutoksia.

Edellinen Seuraava