EUROOPAN TURVALLISUUSPOLIITTINEN KEHITYS 1990-LUVULLA  - Itäisen Keski-Euroopan kehitys

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Demokratian vakiinnuttaminen
Paluu ”Eurooppaan”

 

Yhteinen tavoite useimpien suurten puolueiden ohjelmissa näkyi
iskulauseissa: ”Demokratia, markkinatalous ja paluu Eurooppaan”.
Paluulla Eurooppaan tarkoitettiin lähinnä ennen toista maailmansotaa
vallinnutta tilannetta, jolloin ei ollut matkustus- ja liikkumisrajoituksia
valtioiden välillä. Kylmän sodan jälkeisessä Euroopassa liikkuminen
helpottui, vaikka EU-maat vaativat edelleen Itä-Euroopasta tulijoilta
viisumin.  Huolimatta yleistyneestä lehdistönvapaudesta pyrkivät
vallassa olleet puolueet kontrolloimaan mediaa monin keinoin. Näin
vaikeutettiin opposition normaalia poliittista toimintaa, mikä
 puolestaan johti usein väkivaltaisiin mielenosoituksiin.
 

Edellinen Seuraava